[{"szinhaz_id":818,"nev":"Rabih Mrou\u00e9","rovidnev":"Rabih Mrou\u00e9","varos":"Berlin","url":"\/hu\/kepgaleria\/rabih-mroue--818.html"},{"szinhaz_id":766,"nev":"Random Scream","rovidnev":"Random Scream","varos":"Br\u00fcsszel ","url":"\/hu\/kepgaleria\/random-scream--766.html"},{"szinhaz_id":883,"nev":"Reactor Sz\u00ednh\u00e1zi M\u0171hely","rovidnev":"Reactor Sz\u00ednh\u00e1zi M\u0171hely","varos":"Kolozsv\u00e1r","url":"\/hu\/kepgaleria\/reactor-szinhazi-muhely--883.html"},{"szinhaz_id":933,"nev":"Replika Szinh\u00e1zi Nevel\u00e9s\u00e9rt Felel\u0151s K\u00f6zpont ","rovidnev":"Replika Bukarest","varos":"Bukarest","url":"\/hu\/kepgaleria\/replika-bukarest--933.html"},{"szinhaz_id":528,"nev":"Ro Theater","rovidnev":"Ro Theater","varos":"Rotterdam","url":"\/hu\/kepgaleria\/ro-theater--528.html"},{"szinhaz_id":1015,"nev":"R\u00fc-B\u00fchne","rovidnev":"R\u00fc-B\u00fchne","varos":"Essen","url":"\/hu\/kepgaleria\/ru-buhne--1015.html"},{"szinhaz_id":303,"nev":"Rusztaveli Nemzeti Sz\u00ednh\u00e1z","rovidnev":"Gr\u00faz Nemzeti Sz\u00ednh\u00e1z","varos":"Tbiliszi","url":"\/hu\/kepgaleria\/gruz-nemzeti-szinhaz--303.html"},{"szinhaz_id":389,"nev":"Th\u00e9\u00e2tre du Rictus","rovidnev":"Rictus Sz\u00ednh\u00e1z","varos":"Nantes","url":"\/hu\/kepgaleria\/rictus-szinhaz--389.html"}]