[{"szinhaz_id":605,"nev":"K2 Sz\u00ednh\u00e1z","rovidnev":"K2 Sz\u00ednh\u00e1z","varos":"Kaposv\u00e1r","url":"\/hu\/kepgaleria\/k2-szinhaz--605.html"},{"szinhaz_id":320,"nev":"Kab\u00f3ca B\u00e1bsz\u00ednh\u00e1z","rovidnev":"Kab\u00f3ca B\u00e1bsz\u00ednh\u00e1z","varos":"Veszpr\u00e9m","url":"\/hu\/kepgaleria\/kaboca-babszinhaz--320.html"},{"szinhaz_id":464,"nev":"Kalocsa Sz\u00ednh\u00e1z","rovidnev":"Kalocsa Sz\u00ednh\u00e1z","varos":"Kalocsa","url":"\/hu\/kepgaleria\/kalocsa-szinhaz--464.html"},{"szinhaz_id":46,"nev":"Kaposv\u00e1ri Csiky Gergely Sz\u00ednh\u00e1z","rovidnev":"Kaposv\u00e1ri sz\u00ednh\u00e1z","varos":"Kaposv\u00e1r","url":"\/hu\/kepgaleria\/kaposvari-szinhaz--46.html"},{"szinhaz_id":290,"nev":"Kaposv\u00e1ri Csiky Gergely Sz\u00ednh\u00e1z St\u00fadi\u00f3sz\u00ednpad","rovidnev":"Studi\u00f3szinpad Kaposv\u00e1r","varos":"Kaposv\u00e1r","url":"\/hu\/kepgaleria\/studioszinpad-kaposvar--290.html"},{"szinhaz_id":739,"nev":"Katica B\u00e1bsz\u00ednh\u00e1z","rovidnev":"Katica B\u00e1bsz\u00ednh\u00e1z","varos":"Ny\u00edregyh\u00e1za","url":"\/hu\/kepgaleria\/katica-babszinhaz--739.html"},{"szinhaz_id":699,"nev":"Kb35 t\u00e1rsulat","rovidnev":"Kb35 t\u00e1rsulat","varos":"In\u00e1rcs","url":"\/hu\/kepgaleria\/kb35-tarsulat--699.html"},{"szinhaz_id":10,"nev":"Kecskem\u00e9ti Katona J\u00f3zsef Nemzeti Sz\u00ednh\u00e1z","rovidnev":"Kecskem\u00e9ti sz\u00ednh\u00e1z","varos":"Kecskem\u00e9t","url":"\/hu\/kepgaleria\/kecskemeti-szinhaz--10.html"},{"szinhaz_id":101,"nev":"Kecskem\u00e9ti Katona J\u00f3zsef Nemzeti Sz\u00ednh\u00e1z Kelemen L\u00e1szl\u00f3 Kamarasz\u00ednh\u00e1za","rovidnev":"Kelemen L\u00e1szl\u00f3 Kamarasz\u00ednh\u00e1z","varos":"Kecskem\u00e9t","url":"\/hu\/kepgaleria\/kelemen-laszlo-kamaraszinhaz--101.html"},{"szinhaz_id":365,"nev":"Kecskem\u00e9ti Katona J\u00f3zsef Nemzeti Sz\u00ednh\u00e1z Ruszt J\u00f3zsef St\u00fadi\u00f3ja","rovidnev":"Kecskem\u00e9ti Ruszt J\u00f3zsef St\u00fadi\u00f3 Sz\u00ednh\u00e1z","varos":"Kecskem\u00e9t","url":"\/hu\/kepgaleria\/kecskemeti-ruszt-jozsef-studio-szinhaz--365.html"}]